purchase levaquin online, vertica.com, buy zovirax online generic, http://www.museodelnovecento.org/without-prescription-order/fast-delivery-lowest-price-cymbalta.html

Lahjoituskohteet

Joulupukin lahja maailman lapsille

Joulupukkisäätiö lahjoittaa vuosittain hyväntekeväisyyteen maailman lapsille.

Yhteistyökumppanit ovat mukana tekemässä hyvää. Esimerkiksi kun ostat Joulupukki-merkillä varustetun tuotteen tai palvelun, annat samalla lahjan maailman lapsille.

 

Lastenpsykiatria

Joulupukkisäätiö on antanut kolme kertaa Joulupukin Lahjan HUSin Lastenpsykiatriselle osastolle. Varat on käytetty lasten virkistystoimintaan.

Lastenpsykiatria on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan ja hoidetaan lasten mielenterveyden häiriöitä. Tutkimuksissa arvioidaan, onko lapsella psyykkisen kehityksen häiriö, tarvitaanko hoitoa ja mikä on sopiva hoitomuoto.

Polikliinisessa tutkimuksessa työryhmä, johon yleensä kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja/tai sairaanhoitaja, tutustuu lapsen elämäntilanteeseen tapaamalla koko perhettä ja haastattelemalla vanhempia.

Lapselle tehdään yksilölliset tutkimukset, joita ovat mm. lääkärin suorittama lapsen haastattelu ikää ja kehitystasoa vastaavissa puitteissa (esim. leikkitarkkailu), somaattinen ja neurologinen tutkimus, psykologin tutkimus sekä tarpeen mukaan muut erityistutkimukset, esim. lastenneurologin tutkimus. Joskus lapsen psyykkisen tilanteen ja hoidon tarpeen arvioimiseksi tarvitaan osastotutkimusta, mikä yleensä kestää 6-8 viikkoa.

Yleisimmät tutkimuksiin tulon syyt ovat tavallisesti päiväkodissa tai koulussa esiintyvä levottomuus, häiriökäyttäytyminen, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa, masennusoireet.

Korokocho, Keniassa sijaitseva slummi, Suomen World Vision

Vuonna 2014 Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Suomen World Visionin kautta Keniaan. Joulupukki meni paikan päälle Nairobiin Korokochon slummiin toimittamaan puhdasta vettä ja terveellistä ravintoa.

Aasoli, Keski-Intiassa sijaitseva kylä, Suomen World Vision

Vuonna 2012 Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Suomen World Visionin kautta Aasolin-kylään Keski-Intiaan. Joulupukki on lahjoittanut Lahjaksi lehmä -kaupan kautta rakennustarpeita esikoulun rakentamiseen sekä lehmän, jonka myötä köyhä perhe Intiassa saa maitoa.

Itä-Afrikan lapset, Suomen World Vision

Joulupukin ensimmäinen kansainvälinen lahja meni vuonna 2011 keräyksen muodossa Itä-Afrikan lapsille.

Auta Joulupukkia on Joulupukkisäätiön, Suomen World Visionin, Upcoden, MiniMoin ja Yleisradion yhdessä toteuttama joululahjakampanja, joka vie apua Itä-Afrikan lapsille. Kampanja on syntynyt YLEn Kansallisaarre -ohjelman tiimin tuotoksena.

World Vision on Auta Joulupukkia -kampanjan avun kerääjä ja perille viejä. Keräyksen tuotto menee Itä-Afrikkaan; puolet siitä kohdennetaan hätäapuna Afrikan sarven kriisialueelle ja toinen puoli Suomen World Visionin pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin Keniassa ja Ugandassa. Keräystuottoja käytetään mm. lasten koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä perheiden ja yhteisöjen vahvistamiseen. Hätäapuna jaetaan ensisijaisesti puhdasta vettä sekä kunnostetaan olemassa olevia lähteitä ja porakaivoja.

TATU Ry

Vuosina 2010 ja 2011 Joulupukin Lahjan yksi osuus on annettu TATU Ry:lle liikenteessä vammautuneiden lasten hyväksi.

TATU ry on valtakunnallinen yhdistys ja se on perustettu vuonna 2001. TATU ry:n toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

lisätietoja: www.tatury.fi

Epilepsialapset

Vuonna 2008 Joulupukin lahja jaettiin kolmeen osaan. Yksi osa meni vaikeaa epilepsiaa sairastavien lasten ja heidän perheidensä ilahduttaminen tarjoamalla näille mahdollisuus yhteiseen virkistymistapahtumaan.

Epilepsia (aikaisemmin kaatumatauti) on krooninen neurologinen sairaus, jolle on tunnusomaista toistuvat, ennalta arvaamattomat tajuttomuus- ja kouristuskohtaukset tai tajunnan hämärtymiskohtaukset. Epileptinen kohtaus on ohimenevä aivotoiminnan häiriö, jonka syynä on poikkeava, purkauksenomainen aivosähkötoiminta, joka saattaa levitä pahimmassa tapauksessa koko aivojen alueella.

Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n mukaan epilepsia on yksi tärkeimmistä vakavista aivosairauksista ja muodostaa noin prosentin sairauksien maailmanlaajuisesta sairaustaakasta.

Non Fighting Generation

Toinen osa vuoden 2007 ja 2008 Joulupukin Lahjoista meni Non Fighting Generationille.

Nuorisokasvattajan keskeisin vaikuttamismahdollisuus on uusien näköalojen avaaminen nuoren sisimpään. Tähän tarvitaan nuoren elämäntilanteen huomioivaa, maailmankuvaa avartavaa ja elämäntaitoja kehittävää kasvatuksellista keskustelua. Kohtaamisen nuorten kanssa on oltava vuorovaikutteista alkaen eläytyvästä kuuntelemisesta. Lisäksi nuorisokasvattajan on myös käytettävä vaikutusvaltaansa nuoriin, koska nuorella ei ole vielä kaikilta osin kykyä säädellä elämäänsä itse ohjauksellisesti. Vuorovaikutteisen tukemisen on sisällettävä siksi myös aktiivista ohjaamista, neuvojen antamista sekä kehottamistakin.

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube
Pinterest